Zásady ochrany osobních údajů webu inkamedia.cz a inkamedia.sk

Správa webu inkamedia.cz a inkamedia.sk se zavazuje dodržovat zásady ochrany Vašich osobních údajů na Internetu. Klademe velký důraz na ochranu poskytovaných údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou založeny na ustanoveních Všeobecných předpisů pro ochranu osobních údajů Evropské unie (GDPR). Účely, pro které shromažďujeme osobní údaje, jsou tyto: zlepšení našich služeb, komunikace s návštěvníky tohoto webu, e-mailový zpravodaj, poskytování informací, požadovaných uživatelem, poskytování služeb, souvisejících se zaměřením činnosti předmětné webové stránky,a pro následující úkony.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze v případě Vašeho dobrovolného souhlasu. Pokud s tím budete souhlasit, povolujete nám shromažďovat a používat následující údaje: jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo. Shromažďování a zpracování Vašich údajů probíhá v souladu s právními předpisy, platnými na území Evropské unie a České republiky.

Ukládání, úprava a mazání dat

Uživatel, který poskytl své osobní údaje webovým stránkám inkamedia.cz nebo inkamedia.sk, má oprávnění nadále je upravovat i mazat, stejně jako odvolat svůj souhlas s jejich použitím. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy je 60 měsíců. V případě ukončení používání Vašich údajů je správa webu odstraní. Pro přístup k Vašim osobním údajům můžete kontaktovat správu webu na adrese: gdpr@inkamedia.cz. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám pouze s Vaším dobrovolným souhlasem, pokud však už byly převedeny, pak tyto údaje nemůžeme měnit, jsou-li již uloženy a spravovány u jinými organizacemi, které s námi nesouvisejí.

Využití technických údajů při návštěvě webu

Pokud navštívíte web inkamedia.cz nebo inkamedia.sk, budou v databázi uloženy záznamy o Vaší IP adrese, času návštěvy, nastavení prohlížeče, operačním systému a dalších technických informacích potřebných pro správné zobrazení obsahu webu. Podle těchto údajů nemůžeme identifikovat totožnost návštěvníka.

Poskytování informací dětmi

Pokud jste rodičem, nebo opatrovníkem a zjistili jste, že Vaše děti nám poskytly své osobní údaje bez Vašeho souhlasu, kontaktujte nás na: gdpr@inkamedia.cz. Naše služba zakazuje ukládat osobní údaje nezletilých bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků.

Využívání souborů cookies

Pro správné zobrazení obsahu a pro usnadnění používání stránek inkamedia.cz a inkamedia.sk využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory, uložené ve Vašem zařízení. Tyto soubory napomáhají webu zapamatovat si informace o Vás, například v jakém jazyce prohlížíte stránky a jaké stránky jste již navštívili, tyto informacebudou pro Vaši příští návštěvu užitečné. Díky souborům cookies pro Vás bude prohlížení webu mnohem pohodlnější. Více si o těchto souborech můžete přečíst zde. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby přijímal, nebo naopak blokoval soubory cookie v prohlížeči samostatně. Nemožnost přijímat soubory cookie však může omezit výkonnost webu.

Využití osobních údajů jinými službami

Tato stránka používá internetové služby třetích stran shromažďujících informace nezávisle na nás: Google Analytics, Google AdSense, Seznam.cz.

Sbíraná data mohou být sdílena s dalšími službami uvnitř těchto organizací a mohou být použity při personalizaci reklam v jejich vlastní reklamní síti. Uživatelské dohody těchto organizací si můžete přečíst na jejich webových stránkách. Tam můžete také odmítnout shromažďování vašich osobních údajů, například zde najdete blokátor služby Google Analytics. Osobní údaje nepředáváme dalším organizacím a službám, které nejsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Jedinou výjimkou je předávání informací podle zákonných požadavků státních orgánů, oprávněných k provádění takových úkonů.

Odkazy na jiné stránky

Naše stránky inkamedia.cz a inkamedia.sk mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které námi nejsou provozovány. Za jejich obsah tedy neneseme zodpovědnost. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na stránkách, které jste navštívili.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Naše stránky inkamedia.cz a inkamedia.sk mohou aktualizovat své zásady ochrany osobních údajů. Všechny změny oznamujeme formou zveřejňování nových zásad ochrany osobních údajů na stránkách. Sledujeme změny v legislativě týkající se ochrany osobních údajů v Evropské unii a České republice. Pokud jste nám svěřili své osobní údaje, upozorníme Vás na případnou změnu zásad ochrany osobních údajů. Pokud byly Vaše kontaktní údaje zadány nesprávně, pak Vás kontaktovat nemůžeme.

Zpětná vazba, závěrečná ustanovení

Máte-li jakékoliv dotazy, související se zásadami ochrany osobních údajů, kontaktujte správce webu inkamedia.cz a inkamedia.sk, přes: gdpr@inkamedia.cz, nebo využijte kontaktní formulář, uvedený v příslušné části tohoto webu. Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nemůžete nadále využívat služby webu inkamedia.cz a inkamedia.sk. V takovém případě se musíte vzdát možnosti navštěvovat naše stránky.