Zaškolení obsluhy

Správné fungování tiskárny nebo programu se často odvíjí od správného ovládání. Proto je součástí naši nabídky také možnost zaškolit Vás či Vaši obsluhu.

Základní zaškolení je součásti při dodávce každého zařízení či softwaru. Takže se nemusíte obávat, že nebudete vědět jak s danym zařízení či programovým vybavením pracovat.